top of page

BAKGRUND

2010 gjorde jag en resa till Tanzania och har utifrån den förverkligat en genomarbetad idé som visar på konstens betydelse för utsatta gruppers överlevnad i Tanzania.

  Unga kvinnor helt utstötta från sin familj och samhället, på grund av fistula, får på centret Mabinti hjälp att starta upp en egen verksamhet där de med konstnärlig kreativitet blir ekonomiskt oberoende och får ett värde.

  Som funktionshindrad har du i Tanzania mycket små möjligheter att få ett arbete oberoende av kvalifikationer. Konstnärligt uttryck, design och hantverksskicklighet ger en framtid och en försörjning för dessa grupper som annars är hänvisade till tiggande på gatan med vad det innebär av övergrepp och våld.

  Mötet med de funktionshindrade på Wonder Workshop och unga utsatta kvinnor på Mabinti gjorde starkt intryck. Hit återkom jag flera gånger, fotade och gjorde intervjuer.

  Mitt mål var att berätta deras historia genom upplevelseutställningen Face the Future som jag producerade i samarbete med Rydals museum i Marks kommun. Syftet var att få en diskussion runt människors rätt till lika värde, vad utanförskap gör med en enskild individ, vad är det som gör att vi orkar fortsätta.

  800 elever har genom skapande skola arbetat med värdegrundsövningar och skrotworkshop i och utifrån min utställning. 5000 såg utställningen. 2015 avlutades den och var till salu på Konsthallen Hishult.

WORKSHOP KALIYANWALA, INDIEN

Nu vill jag fortsätta mitt arbete, visa på kulturen/konstens kraft. Utgångspunkt en resa till Kaliyanwala Uttarakhand-Indien 2014 med stöd av Tore G Wärenstams stiftelse.

Jag blev inbjuden av TellusArt Academy tillsammans med 16 konstnärer från olika delar av världen. Alla arbetade utifrån sin profession med performans, skulptur, måleri, film, foto osv.

  Mitt projekt handlar om att låta människor från olika delar av världen gestalta på förhand givna ord och känslor genom bilden. Målet är att människor med olika utgångspunkt skapar dessa bilder och sedan får möjlighet att ta del av resultatet.  De får reflektera i sig själva, reflektera och kommentera andras sätt att se på världen. Kan vi se saker som förenar/skiljer. Kan vi i konsten uttrycka oss över alla formella och informella gränser vi sätter upp för oss själva och vår omvärld?

  Bilderna skapas utifrån ett på förhand bestämt format/papper, de tre grundfärgerna + svart och vitt och en 30 mm bred pensel. Samma förutsättningar, samma ord följer med i alla workshops var de än görs i världen.

Jag har tagit fram en handledning för att bilderna ska kunna jämföras oavsett ursprung, kulturell bakgrund, livssituation, världar, socioekonomisk status vi kommer ifrån.

Ett projekt som kan utvecklas till något som kan leva vidare och formas till något som vi ännu inte vet vad det är. Det intressanta är resultatet av när många individer går samman och skapar en gestaltning byggd på många röster. Vad denna röst blir vet vi ännu inte.

Arbetet i Indien och i Sverige med internationella klassen (nyanlända och ensamkommande) sammanställdes till en utställning som visades på Globalfestivalen i Tranemo.

Min roll i projektet är att samla in och dokumentera processen/resultatet och att arbeta med workshop på de platser jag besöker. Förhoppningen är att i olika delar av världen kunna genomföra workshops med samma utgångspunkt.

Arbetet med min workshop i Kaliyanwala, Indien resulterade i en inbjudan till ett projekt i Alwardestriktet i norra Indien vars syfte är att hjälpa människor som under hundratals år försörjt sig på prostitution.

TellusArt är en global plattform för framstående konstnärer från hela världen genom utställningar, workshops och konstprojekt.

TellusArt är en i Sverige baserad icke vinstdrivande organisation. Organisation består av konstentusiaster från hela världen som tror på att kraften i konsten kan skapa medvetenhet om viktiga frågor som världen står inför.

TellusArt arbetar globalt hand i hand med konstnärer,  institutioner, museer och gallerier, experter och miljöaktivister, diplomater och dignitärer.

TellusArt startades 2008 och har organiserat 44 nationella och internationella evenemang. 207 konstnärer och tusentals skolbarn hade deltagit. Internationella evenemang har anordnads i Europa och Asien. Bland annat visade TellusArt upp barns bilder på "FN:s klimatkonferens" som hölls i Köpenhamn, Danmark 2009. Art beyond boundaries organiserades på Prince of Wales Museum i Mumbai i 2010 och mycket mer.

bottom of page