top of page

Invigning Face the Future- 

om delaktighet och människovärde 

23 sep 2012 på Rydals museum.

 

Föredrag av Staffan Herrström,

fd ambassadör i Tanzania.

Utveckling utan genvägar-

reflektionen efter tre år i Tanzania.

bottom of page