top of page

Face the Future- om delaktighet och människovärde

Rydals Museum

Mimers Konsthall, Kungälv

Glasets Hus Konsthall, Limmared

Konsthallen Hishullt

 

PROJEKTBESKRIVNING

2010 gjorde jag en researchresa till Tanzania. Resan föregicks av en förstudie som finansierades av Västra Götaland Regionen. Jag har nu förverkligat en genomarbetad idé som visar på konstens betydelse för utsatta gruppers överlevnad i Tanzania. Unga kvinnor helt utstötta från sin familj och samhället på grund av fistula, de flesta har förlorat sitt barn i svåra förlossningar. Svårt sargade till kropp och själ får de på ett av centren jag besökt hjälp att starta upp en egen verksamhet där de med konstnärlig kreativitet kan bli ekonomiskt oberoende och få ett värde. Mitt mål är att berätta deras historia genom mina bilder med syfte att få en diskussion runt människors rätt till lika värde, vad utanförskap gör med en enskild individ, vad är det som gör att vi orkar fortsätta. Jag vill med en utställning få en reaktion i mötet med upplevelsen. Oavsett hudfärg kan vi genom att lyfta problemen i konsten fånga nya grupper i igenkännandet. Min upplevelse vill jag skildra i mina bilder och i en fördjupning dokumentärt genom foton och intervjuer ifrån fyra av de projekt/center jag besökt i Tanzania. Mötet med de handikappade på Wonder Workshop och unga utsatta kvinnor på Mabinti gjorde starkt intryck. Hit återkom jag flera gånger. Som handikappad har du i Tanzania ingen möjlighet att få ett arbete oberoende av kvalifikationer. Konstnärligt uttryck, design och hantverksskicklighet ger en framtid och en försörjning för dessa grupper som annars är hänvisade till tiggande på gatan med vad det innebär av övergrepp och våld. Det blev många starka möten som jag nu i Sverige följer upp genom att hålla kontinuerlig kontakt med centren, det hjälper mig i min bearbetning av resan. Man pratar om att alla måste ha tillgång till sitt modersmål för att kunna integreras, i den bemärkelsen är kulturen en yttring som inte begränsas av var vi kommer ifrån. Igenkännandet styrs inte av språket och har därför inga gränser.

 

PRESENTATION

Jag vill visa mitt arbete i det offentliga rummet och lyfta olika frågor utifrån min position som konstnär. Jag vill kommunicera min känsla i linjer, färg, rytm, tecken, doft med möjlighet till fördjupning och låta det smälta samman till en helhet. En berättelse som omsluter betraktaren. Jag vill få betraktaren att vandra mellan olika känslotillstånd där ansvaret för allas vår gemensamma framtid löper som en röd tråd. I samarbete med Rydals Museum har jag producerat en icke kommersiell utställning. Museet har tagit fram en föreläsningsserie och barnverksamhet tagits och ett pedagogiskt material och skrotworkshop där elever genom skapande skola får arbeta med värdegrund och hållbarhet allt utifrån och i utställningen.

 

Vad behövs för att känna ett värde/självkänsla? Vad behövs för att känna delaktighet i samhället, tillhörighet? Vad ger tillgänglighet? Kan man få ett värde genom att synliggöra sin historia själv eller genom andra?

I det pedagogiska materialet finns frågeställningar som går över samhällsgränser och åldrar, infödda och invandrare. Frågorna är desamma, människans lika värde är allmängiltigt. Ser svaren olika ut beroende på vem du är? Kan jag i en upplevelseutställning öppna upp för diskussion? Vad händer i samtalet, vad ger avtryck en vidarekoppling till det personliga uttrycket i form av ett tillåtande kreativt tänkande. Har var och en av oss en skyldighet att ta ställning? vad gör verkligheten med oss? är vi mottagliga? kan frågorna uttryckas vidare? Kan diskussionen ge en fortsättning i att förmedla upplevelsen genom kulturen?

Utställningen fokuserar på gemensamma mänskliga behov. Vi har alla samma behov av tillhörighet, att ha en roll i samhället i ett sammanhang. Alla kan vi drabbas, utsattheten gäller socialt, fysiskt och globalt. Projekten i Tanzania har mycket att ge och vi kan lära av dem.

Vad ger det individen om han/hon får möjlighet att uttrycka sig, att arbeta kreativt?

 

Programpunkter under utställningsperioden:

 

23 september kl. 13.00    Invigning av Face the Future, konstutställning av Lena Björn. Staffan Herrström, fd ambassadör i Tanzania, Vietnam och nu i Polen, Överdirektör i Sida, föredrag: Utveckling utan genvägar – reflektioner efter tre år i Tanzania.

 

Tema Face the Future       

27 september kl. 18.30-20    Ove Sernhede, professor i socialt arbete och föreståndare för Centrum för urbana studier, föredrag:  Segregation, skolan och ungas informella lärande.

 

Tema Face the Future

6 oktober kl. 11 Lördagsgodis:  Celso Pacos, Berättelser från savannen   

Celso Paco är multiinstrumentalist som i sin barndom lärde sig sånger, danser och berättelser från sitt hemland Mocambique, samt från Zimbabwe och Sydafrika.

 

Tema Face the Future

11 oktober kl. 18.30-20 Rydals Design Center workshop

 

Tema Face the Future

18 oktober kl. 18.30-20 Lasse Berg, föredrag: ”Hur människan blev människa”?   Författare till bland annat ”Skymningssång i Kalahari” där han följer mänsklighetens spår från paradisets Afrika till historiens helvete.

 

Tema Face the Future    

30 oktober kl. 11-13 Lovgodis : Bygg ditt eget instrument ???

Vet du hur en sugrörsoboe låter? Eller en balongtrumma? Här får du bygga enkla instrument tillsammans med kompositören Johan Svensson.

bottom of page